Q8 - Kuwait Petroleum

"Dankzij de expertise en uitermate professionele en klantgerichte aanpak van Sonal NV slaagde Kuwait Petroleum Benelux (Q8 Petroleum) er op korte termijn in hun boordcomputer systeem (On Board Computers system) tot een volwaardig en efficiŽnt werkinstrument uit te bouwen. In nauwe samenwerking met Touchstar LTD werd een communicatie-software ontwikkeld die er op snelle, gebruiksvriendelijke en betrouwbare wijze op dagelijks basis voor zorgt dat alle Q8, Q8 easy en Tango stations bevoorraad kunnen worden. Dit kon onder meer verwezenlijkt worden door een weldoordachte en -omschreven omlijning van de bevoegdheden van de diverse betrokken partijen. Onder meer door deze scheiding van bevoegdheden kon debugging van de systemen snel en optimaal tot stand komen. Transmissie van het werk geschiedt via het RAM radio netwerk. Ten alle tijde zijn wij in staat om het verloop van uitvoering van alle vrachtwagens via een eenvoudige browser-interface te monitoren. Terzelfdertijd kunnen via hetzelfde systeem rechstreeks op de boordcomputers (TouchPc) boodschappen naar de chauffeurs toegestuurd worden. Een sterke troef is de beschikbaarheid van hun technische dienst. Uitwerking van dit project met Sonal NV. betekende voor Kuwait Petroleum een ware verademing en bewerkstelligde de basis van een sterke en langdurige samenwerking."

Jean-Marc Van Ravels
CoŲrdinator automated administration Kuwait Petroleum