Hoeveel verzenders / ontvangers zijn toegelaten via Mail to SMS?

Hoeveel verzenders / ontvangers zijn toegelaten via Mail to SMS?
29 april, 2015 SMS Comfort

Het aantal verschillende ontvangers bij Mail to SMS is onbeperkt. Let op: Hiermee bedoelen we het aantal verschillende bestemmelingen van het type [gsm nr]@domeinnaam dat gecreëerd kan worden, niet het aantal bestemmelingen naar waar men tegelijk kan verzenden. Dit aantal is gewoonlijk beperkt door de instellingen van uw SMTP server, die gewoonlijk bij uw internetprovider staat.

Het aantal verzenders is wel beperkt (het zgn. “from” adres). Dit is afhankelijk van de licentie.