Kan men een sms beantwoorden die via Mail to SMS werd verstuurd?

Kan men een sms beantwoorden die via Mail to SMS werd verstuurd?
29 april, 2015 SMS Comfort

Ja, een mail die via SMS comfort als sms werd afgeleverd bij de bestemmeling kan steeds beantwoord worden. Aan de hand van routing instellingen kan men bepalen bij wie het antwoord per mail wordt afgeleverd.